Cercetări

Departamentul de cercetare are o sarcină triplă: de a cartografia problemele curente și a găsi cele mai bune căi de rezolvare; de a identifica posibilitățile de dezvoltare a României pe termen scurt, mediu și lung și a propune politici publice pentru realizarea lor; și, poate de cel mai important, de a formula o viziune de țară capabilă să inspire un număr cât mai mare de cetățeni și să-i anime să contribuie direct la împlinirea sa.

 

În acest sens, departamentul de cercetare colaborează cu experți consacrați în țară și străinătate și face:

  • Studii teoretice
  • Cercetări de teren
  • Sondaje de opinie
  • Organizează dialoguri și dezbateri între oameni politici și profesioniști din diferite domenii menite să conducă la o înțelegere mai profundă a realităților social politice curente