Flavia Lucia Ghencea

Flavia Lucia Ghencea este conf.univ.dr. la Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității Ovidius din Constanța, unde predă discipline din sfera dreptului public (Instituții fundamentale ale dreptului administrativ, sisteme administrative comparate). Este doctor în drept administrativ la Universitatea București din 2012, autor a numeroase publicații de specialitate (cărți, capitole în volume colective, studii sau articole științifice). Îmbină pregătirea tehnică, juridică și psihologică în activități academice și extrauniversitare, orientate către dezvoltarea competențelor civice ale membrilor comunității, orice vârstă sau pregătire ar avea, cu credința că educația, în toate formele ei, este singura cărămidă durabilă în ansamblul construcției unei vieți de calitate.