Departamentul Comunicare publică

  1.  

a. Elaborarea și aplicarea strategiei de comunicare a institutului

 

b. Crearea și gestionarea paginilor web și RS ale institutului

 

c. Pregătirea și publicarea de materiale proprii

 

d. Gestionarea identității vizuale a IRD – materiale promoționale

 

e. Relația cu mass media

 

Coordonare: Ciprian Mihali + Echipa executivă.